Opleiding

Opleidingen leerlingen:

 • De lessen worden gegeven op een afgesproken locatie of in de eigen repetitieruimte, door bevoegde leraren.

 • De lestijden worden mede bepaald door de leraren.

 • Als leerling verbindt men zich het gehele lesjaar of het nog resterende deel. Bij tussentijdse beëindiging is lesgeld voor het gehele cursusjaar verschuldigd, uitgezonderd in zeer bijzondere omstandigheden.

 • Leermiddelen zoals muziekboeken zijn voor rekening van de leerling.

 • Het lesjaar loopt parallel aan het schooljaar.

 • De vakanties zijn gelijk aan de schoolvakanties (van de basisschool).

 • Verzuim van lessen kan niet worden ingehaald.

 • Van de vereniging krijgt men een instrument. De keuze is afhankelijk van de korpsbezetting.

 • De opleiding gebeurt in fasen, te weten: A, B, C en D. Elke opleidingsfase wordt afgesloten met een examen. Wanneer men richting het B-diploma gaat, kan men toegelaten worden tot het groot orkest. Dit nadat men heeft voorgespeeld voor de dirigent.

 • Wanneer men een A-diploma heeft, wordt verwacht dat men mee gaat spelen bij serenades.

 • Theorielessen worden apart gegeven.

 • Examenkosten voor A, B, C en D-diploma zijn voor rekening van de leerling.

 • Wordt een studiefase niet met succes afgesloten, dan wordt er door het bestuur van de vereniging in overleg met de leraar bepaald of het zinvol is om door te gaan.

 • Leerlingen die meespelen met het fanfare orkest zijn ook verplicht de repetities te volgen.

 • Regelmatig wordt deelgenomen aan "leerlingendagen" en "leerling-orkestdagen" in de regio.

 • Ook wordt verwacht dat leerlingen deelnemen aan het onderling solistenconcours.

In het luchtorkest wordt aandacht besteed aan de volgende punten:

 • Samenspelen met anderen (zuiverheid - ritme - maat).

 • Leren spelen onder leiding van een dirigent.

 • Vergroten van de repertoirekennis.

 • Verbeteren van muziek lezen.

 • Door wisseling van partijen kennis krijgen van de waarde van iedere afzonderlijke partij.

 • Vergroten van de muzikale smaak.

 • Leren luisteren naar elkaar.

 • Leren elkaar te motiveren en te ondersteunen binnen het voorbereidingsorkest.

 • Leren optreden voor publiek, waardoor men vertrouwd raakt met de sfeer die zo'n optreden meebrengt.

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

JOIN US

We are always looking for new talent. Contact us now.

info@cromvoirtsefanfare.nl

Agenda